Спецыяльнасці ФФБД

Па спецыяльнасці ” Фінансы і крэдыт» студэнты набываюць комплексныя веды ў розных галінах фінансавых і крэдытных адносін, практычныя навыкі вядзення фінансавай справаздачнасці, а таксама развіваюць здольнасці аналітычнага мыслення і творчага падыходу ў вырашэнні фінансавых задач. Пры гэтым спецыфіка атрыманай кваліфікацыі шмат у чым вызначаецца выбарам спецыялізацыі.

Студэнты, якія навучаюцца па спецыялізацыі “Фінансы”, атрымліваюць сучасныя веды па пытаннях фінансавага менеджменту, фінансаў арганізацый, бюджэтна-падатковых адносін, набываюць навыкі арганізацыі фінансаў на прыватных і дзяржаўных прадпрыемствах, знаёмяцца са спецыфікай дзейнасці дзяржаўных органаў фінансавага кіравання. Спецыялісты гэтага кірунку рыхтуюцца галоўным чынам для працы ў фінансавых службах суб’ектаў гаспадарання, а таксама ў структуры Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь і кантрольных фінансавых органах.

Выпускнікі спецыялізацый “банкаўская справа” ажыццяўляюць эканамічную, арганізацыйна-кіраўнічую, Улікова-аналітычную і даследчую дзейнасць пераважна ў камерцыйных банках і нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых установах. Комплекснасць навучання дазваляе маладым спецыялістам працаўладкавацца ў фінансавыя службы суб’ектаў гаспадарання і органы дзяржаўнага кіравання.

Выпускнікі спецыялізацыі “Фінансы і крэдыт у знешнеэканамічнай дзейнасці” арыентаваны на правядзенне фінансавых і крэдытных аперацый у знешнеэканамічнай дзейнасці, міжнародных разлікаў, фінансавае забеспячэнне знешнегандлёвых кантрактаў. Эканамісты гэтай спецыялізацыі рыхтуюцца для арганізацыі знешнеэканамічных сувязяў з міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі, прадстаўнікамі замежных банкаўскіх устаноў і суб’ектаў гаспадарання.

Увядзенне З 2002 г. на факультэце спецыялізацыі ” падаткі і падаткаабкладанне» было прадыктавана патрэбай рынку ў комплексна падрыхтаваных спецыялістах дадзенага профілю. У эканамістах гэтай спецыялізацыі маюць патрэбу не толькі структурныя падраздзяленні Міністэрства па падатках і зборах, але і суб’екты гаспадарання, у прыватнасці для аказання аўдытарскіх паслуг.

У сувязі з запатрабаванасцю на рынку працы спецыялістаў па кіраванні фінансавымі патокамі на прадпрыемствах у 2004 г. упершыню была ўведзена спецыялізацыя “Фінансавы менеджмент”. Нацыянальная эканоміка мае патрэбу ў работніках, якія валодаюць не толькі фундаментальнай тэарэтычнай падрыхтоўкай, але і практычнымі навыкамі ў галіне кіравання фінансамі прадпрыемстваў. У 2005 г. ажыццёўлены першы набор студэнтаў па дадзенай спецыялізацыі на завочную форму навучання.

З 2004 г. праходзіць набор студэнтаў па спецыялізацыі «Фінансы і кантроль у сферы мытнай дзейнасці”. Міністэрства і ведамствы Беларусі зацікаўлены ў падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў мытнай справы, якія валодаюць тэарэтычнымі ведамі ў галіне фінансаў і знешнеэканамічнай дзейнасці.

Упершыню ў 2004 г. была ўведзена спецыялізацыя “фондавы рынак”, у рамках якой ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў рынку каштоўных папер, высокакваліфікаваных удзельнікаў валютна-фондавых адносін. У 2005 г. праведзены першы набор студэнтаў па дадзенай спецыялізацыі на завочную форму навучання.

Спецыялізацыя “страхаванне” з’яўляецца адной з самых запатрабаваных на нацыянальным рынку працы. Кваліфікацыя спецыялістаў у гэтай галіне дазваляе павысіць іх мабільнасць і пашырыць кола прымянення атрыманых ведаў і навыкаў, ахапіўшы практычна ўсе фінансавыя і крэдытныя галіны. У 2005 г. быў ажыццёўлены першы набор студэнтаў па дадзенай спецыялізацыі на завочную форму навучання.

Спецыяльнасць ” Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт» (спецыялізацыя «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт у банках») забяспечвае падрыхтоўку спецыялістаў шырокага профілю ў сферы банкаўскай справы. Акцэнтаванне ўвагі на бухгалтарскім уліку ў банках і развіццё аналітычнага мыслення студэнтаў дазваляюць падрыхтаваць высакакласных эканамістаў, здольных працаваць як у сістэме банкаўскай бухгалтэрыі, так і ў банкаўскіх аўдытарскіх службах.