Магістратура ФФБД

Сітуацыя на рынку працы дынамічная: з’яўляюцца новыя прафесіі, сыходзяць старыя, змяняецца попыт і папулярнасць тых ці іншых спецыяльнасцяў. Для таго, каб заўсёды быць запатрабаваным і папулярным на рынку працы неабходна ўвесь час павялічваць свой прафесійны ўзровень, і толькі такія спецыялісты могуць стаць сапраўднымі героямі нашага часу, чые імёны ва ўсіх на слыху. Не варта і забываць пра канкурэнцыю! На дадзены час Прафесія “эканаміст” з’яўляецца адной з самых папулярных, таму тут чым больш канкурэнтаздольны ты, тым больш менавіта ў цябе шанцаў. А як можна параўнаць двух спецыялістаў аднаго кірунку? Толькі па іх узроўню ведаў!

УВА “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт” дае магчымасць атрымаць не толькі першую ступень вышэйшай адукацыі, але і другую — магістарскую ступень. Магістарская падрыхтоўка ў БДЭУ забяспечваецца Інстытутам магістарскай падрыхтоўкі (ІМП) і адпаведнай кафедры, за якой замацаваны магістрант.

Магістратура БДЭУ ўключае тры напрамкі:

-навукова-арыентаваная магістратура (11 спецыяльнасцяў);

-практыка-арыентаваная магістратура (16 спецыяльнасцяў);

-англамоўная магістратура.

Для паступлення неабходна прайсці ўступнае выпрабаванне (вусна) і для асоб, якія маюць вышэйшую адукацыю, неадпаведнае выбраным профілі другой ступені (згодна з Агульнадзяржаўным класіфікатарам Рэспублікі Беларусь АКРБ011-2009 «Спецыяльнасці і кваліфікацыі»), — дадатковы экзамен (вусна).

У конкурсе на паступленне ў магістратуру могуць прымаць удзел асобы, якія атрымалі вышэйшую адукацыю першай ступені, пацверджаную адпаведным дакументам аб адукацыі. Асобы, якія атрымалі адукацыю ў замежных дзяржавах (акрамя Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан) павінны прайсці працэдуру прызнання дакументаў у аддзеле прызнання замежных дакументаў аб адукацыі РІВШ.

Віды і ўмовы арганізацыі ўступных выпрабаванняў, тэрміны і парадак правядзення конкурсу, пытанні арганізацыі прыёму рэгламентуюцца парадкам прыёму асоб для атрымання вышэйшай адукацыі || ступені ва ўстанову адукацыі «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт» у 2017 годзе , Правіламі прыёму асоб для атрымання вышэйшай адукацыі II ступені ва УВА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт», планам прыёму для атрымання вышэйшай адукацыі II ступені за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту УВА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт».

Магістрант можа таксама атрымліваць стыпендыі Савета ўніверсітэта, стыпендыі імя Ф. Скарыны або стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Парадак і ўмовы атрымання стыпендый рэгулюецца Палажэннем аб вылучэнні кандыдатаў на атрыманне стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, стыпендыі імя Ф. Скарыны, Стыпендыі Савета УВА “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”.

На працягу двух месяцаў пасля залічэння студэнта ва ўніверсітэт загадам рэктара БДЭУ прызначаецца тэма дысертацыі і навуковы кіраўнік, які персанальна кантралюе выкананне індывідуальнага плану работы магістранта і нясе адказнасць за правядзенне даследаванняў, якаснае і своечасовае выкананне магістарскай дысертацыі.

Адукацыйная праграма, якая фармуе веды, уменні і навыкі навукова-педагагічнай і навукова-даследчай працы прадугледжвае падрыхтоўку і здачу кандыдацкіх экзаменаў па агульнаадукацыйных дысцыплінах.

Па выніках кожнага семестра на пасяджэнні кафедры праводзіцца атэстацыя магістрантаў у адпаведнасці з зацверджаным навучальным і індывідуальным планам работы і афармляецца ў форме пратакола. Асобы, якія не праявілі здольнасці да навуковых даследаванняў, якія не выканалі ва ўстаноўленыя тэрміны індывідуальны план і якія не прайшлі атэстацыю, адлічваюцца з магістратуры. Пры навучанні магістранта больш за адзін год праводзіцца гадавая атэстацыя і выдаецца загад кіраўніка ўстановы адукацыі аб пераводзе магістранта на наступны год навучання.

У заключным семестры прадугледжваецца публічная абарона на пасяджэнні Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі выпускной работы-магістарскай дысертацыі. На абароне абвяшчаецца водгук навуковага кіраўніка дысертацыі і не менш аднаго адклікання педагагічнага або навуковага работніка з вучонай ступенню, спецыяліста ў дадзенай галіне.

Магістарская дысертацыя ўяўляе сабой кваліфікацыйную працу, якая змяшчае сукупнасць вынікаў і навуковых даследаванняў, якія высоўваюцца аўтарам для публічнай абароны, якая мае ўнутранае адзінства, якая сведчыць аб асабістым укладзе і здольнасцях аўтара праводзіць самастойныя навуковыя даследаванні, выкарыстоўваючы тэарэтычныя веды і практычныя навыкі. Да абароны дысертацыі на суісканне акадэмічнай ступені магістра загадам рэктара БДЭУ дапускаюцца асобы, якія паспяхова выканалі навучальны і індывідуальны планы. Вынік абароны дысертацыі афармляецца пратаколам.

Акадэмічная ступень магістра прысвойваецца асобам, якія паспяхова абаранілі магістарскую дысертацыю, рашэннем Дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі і выдаецца дыплом магістра дзяржаўнага ўзору і дадатак да яго. У дадатку да дыплома паказваюцца здадзеныя экзамены і залікі, атрыманыя ацэнкі, тэма магістарскай дысертацыі. Асоба, якая мае дыплом магістра, павінна быць падрыхтаванай да тых відаў прафесійнай і навукова-даследчай дзейнасці, якія вызначаны канкрэтнай прафесійна-адукацыйнай праграмай, да правядзення педагагічнай дзейнасці, у тым ліку і ў вышэйшых навучальных установах, да працягу навучання ў аспірантуры. Такая асоба можа займаць пасады, якія адпавядаюць атрыманай спецыяльнасці і кваліфікацыі.

У магістарскія праграмы факультэта фінансаў і банкаўскай справы ўваходзяць наступныя спецыяльнасці:

1. Фінансы, грашовы зварот і крэдыт (1-25 80 03) навукова-арыентаванай магістратуры.

2. Фінансы і крэдыт (1-25 81 04) практыка-арыентаванай магістратуры.

Неабходная інфармацыя:

– Кафедры магістарскіх праграм;

– Кошт навучання;

– Этапы аплаты.

Фінансы, грашовае зварот і крэдыт (навукова-арыентаваная магістратура):

Адукацыйная праграма фармуе веды, уменні і навыкі навукова-педагагічнай і навукова-даследчай працы і ўключае ў сябе дысцыпліны кандыдацкіх экзаменаў і заліку, а таксама дысцыпліны, накіраваныя на авалоданне метадалогіяй і навыкамі навуковых даследаванняў, псіхолага-педагагічных аспектаў дзейнасці спецыяліста.

Праграма ўступнага іспыту ў магістратуру (1-25_80_03)

З 01.09.2017 кошт навучання на 2017-2018 навучальны год для магістрантаў (грамадзян Рэспублікі Беларусь)* устанаўлення ў адпаведнасці з загадам № 608-A ад 22.06.2017.

Фінансы і крэдыт (практыка-арыентаваная магістратура):

Асаблівасць практыка-арыентаванай магістратуры-гэта падрыхтоўка па розных магістарскіх праграмах у межах адной спецыяльнасці.

Магістарская праграма ўключае набор агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін, у тым ліку па выбару, якія фарміруюць паглыблены ўзровень ведаў, уменняў і навыкаў для ажыццяўлення прафесійнай і інавацыйнай дзейнасці.

Практыка-арыентаваная магістратура на ФФБД ўключае наступныя магістарскія праграмы па спецыяльнасці «Фінансы і крэдыт»:

1. Фінансавая інжынерыя і рынак каштоўных папер

2. Фінансы

3. Фінансы і мытнае рэгуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці

4. Банкаўская справа (прасунуты ўзровень)

5. Дзейнасць банкаў і нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый на фінансавым рынку

6. Падаткаабкладанне і ўлік прадпрымальніцкай дзейнасці

7. Падатковае кансультаванне

8. Ацэнка актываў, бізнесу і інвестыцый

9. Міжнародныя фінансы і інвестыцыі

10. Банкі, Біржы, фінансавыя інструменты

Праграма ўступнага іспыту ў магістратуру (1-25_81_04)

З 01.09.2017 кошт навучання на 2017-2018 навучальны год для магістрантаў (грамадзян Рэспублікі Беларусь) ** ўстанаўленыя ў адпаведнасці з загадам № 607 – A ад 22.06.2017.

* Памеры аплаты для грамадзян Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан устаноўлены на ўзроўні кошту навучання для грамадзян Рэспублікі Беларусь.

** Памеры аплаты для грамадзян Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан устаноўленыя на ўзроўні кошту навучання для грамадзян Рэспублікі Беларусь.