СНДЛ ” ITE Skills»

Кафедра эканамічнай інфарматыкі ўтворана ў 2000 г. Стварэнне новай якая выпускае кафедры выклікана аб’ектыўнай неабходнасцю падрыхтоўкі высокакваліфікаваных кадраў, якія валодаюць кампетэнцыі ў галіне эканомікі і інфармацыйных тэхналогій і сістэм, здольных на высокім узроўні прымяняць інфармацыйныя тэхналогіі для падрыхтоўкі і прыняцця рашэнняў у кіраванні, эканоміцы і бізнэсе.

Кафедра ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялістаў на I ступені па спецыяльнасці 1-25 01 12 “Эканамічная інфарматыка» з прысваеннем кваліфікацыі «эканаміст – Інфарматыка».

Кампутарныя веды ўваходзяць у склад асноўнага багажу, які фармуе прафесійны статус сучаснага спецыяліста нароўні з адмысловымі ведамі і ведамі замежных моў. Гэта шмат у чым вызначае цікавасць студэнтаў да інфармацыйных тэхналогіях. Кафедра інфармацыйных тэхналогій традыцыйна стала правадніком навукова-даследчага патэнцыялу студэнцтва ў жыццё. Так, на базе БДЭУ праводзяцца міжвузаўскія навуковыя студэнцкія канферэнцыі, якія даюць магчымасць студэнтам ўжо з першага курса выпрабаваць свае сілы ў навуковай дзейнасці.

Кіраўніком сніліся інфармацыйных тэхналогій з’яўляецца Навумчык Сяргей Алегавіч.

задачы:

 • актывізацыя работы студэнцкіх навукова-даследчых
  лабараторый;
 • прыцягненне студэнтаў да навукова-даследчай дзейнасці.
  вырашэнню актуальных праблем сучаснай навукі;
 • развіццё ў студэнтаў цікавасці да навуковага мыслення,
  самастойнасці, пошукаваму творчасці пры вырашэнні навуковых задач;
 • выяўленне найбольш адораных і таленавітых студэнтаў,
  выкарыстанне іх інтэлектуальнага патэнцыялу для вырашэння актуальных
  навуковых праблем:
 • падрыхтоўка з ліку найбольш здольных студэнтаў рэзерву навукова-
  педагагічных і навуковых кадраў;
 • маральнае і матэрыяльнае стымуляванне творча працуючых
  супрацоўнікаў і студэнтаў універсітэта.

Інфармацыя аб атрыманых заахвочваннях, гранты і г.д.

У секцыі 1 “Тэорыя і практыка прымянення інфармацыйных тэхналогій у эканоміцы» на ўсе тры прызавыя месцы абрана па два даклады. Прычым, у роўнай ступені прэтэндавалі на перамогу як індывідуальныя, так і калектыўныя работы. У большасці дакладаў асвятлялася выкарыстанне камп’ютэрных інфармацыйных тэхналогій пры вырашэнні канкрэтных эканамічных задач. У выніку пераможцамі названы:

I-е месца – Варашылаў А.Л. (3 курс, група ДКК-2, ФМ, БДЭУ); калектыўная праца Варапаева Е.О. і Лысиковой І.А. (3 курс, група УИР-3, пад ярмо, АУП РБ);

II-е месца – Сяляўка А.В. (3 курс, група ДКК-2, ФМ, БДЭУ); калектыўная праца Лебедзь А.І. і Ашуйка Е.О. (4 курс, група ДЭУ, УЭФ, БДЭУ);

III-е месца – Сярова Н.О., (1 курс, група ДФТ, ФФБД, БДЭУ); Михайлик О.В. (2 курс, група ДЭГ-1, УЭФ, БДЭУ).

Самай шматлікай апынулася секцыя 2 «Кампутарныя сеткі і тэлекамунікацыі», выступы ў якой былі прысвечаны пераважна выкарыстанні сеткавых інфармацыйных тэхналогій для арганізацыі дыстанцыйнага абслугоўвання ў галіне банкаўскай дзейнасці. У працы гэтай секцыі прынялі ўдзел студэнты факультэта фінансаў і банкаўскай справы БДЭУ. Прызавыя месцы размеркаваліся наступным чынам:

I-е месца – Белугин А.І. (5 курс, група ДФУ-1, ФФБД, БДЭУ);

II-е месца – калектыўная праца Таяновской А.М. і Сасункевіч М.П. (4 курс, група ДФС, ФФБД, БДЭУ);

III-е месца – калектыўная праца Ганкевич С.Л. і Шых Т.В. (4 курс, група ДФК-3, ФФБД, БДЭУ).

Тэматыка выступленняў секцыі 3 «Інавацыі ў інфармацыйных тэхналогіях» цалкам была прысвечана разгляду навінак апаратнага і праграмнага забеспячэння камп’ютэрных інфармацыйных тэхналогій. Пераможцамі ў гэтай секцыі сталі:

I-е месца – Сачко В.С. (1 курс, група ДГЗ, ФЭУТ, БДЭУ);

II-е месца – Ткач О.А. (1 курс, група ДАП, ФМЭО, БДЭУ);

III-е месца – Елісееў К.В. (1 курс, група ДФФ-4, ФФБД, БДЭУ).

Асаблівай увагі заслугоўваюць працы, у якіх студэнты па выніках даследаванняў прадставілі свае ўласныя распрацоўкі, за што і былі адзначаны ўзнагародамі ў новай намінацыі, адкрытай толькі ў 2009 г. на дадзенай канферэнцыі, ─ «За практычную значнасць вынікаў навуковага даследавання”. Цікавым фактам з’яўляецца тое, што ў ліку прызёраў дадзенай намінацыі апынуўся не толькі заўтрашні выпускнік Белугин А.І. (5 курс, група ДФУ-1, ФФБД), БДЭУ), але і першакурсніца Сігневіч П.Н. (Група ДТТ2, ВШТ, БГЭ).

Пераважная большасць выступаў суправаджалася маляўнічымі, змястоўнымі прэзентацыямі. Парой выступу адрозніваліся не толькі цікавым зместам, але нават артыстычнасцю і прафесійнай манерай. Такія даклады, як правіла, адзначаліся прызамі глядацкіх сімпатый. Сярод іх хочацца згадаць наступных дакладчыкаў: у секцыі 1 ─ Лебедзь А.І. і Ашуйка Е.О. (4 курс, група ДЭУ, УЭФ, БДЭУ); Варашылаў А.Л. (3 курс, група ДКК-2, ФМ, БДЭУ); у секцыі 2 ─ Довгун Н.А. і Локцеў Э.М. (2 курс, групы ДФУ-1, ДФУ-2, ФФБД, БДЭУ) .; у секцыі 3 ─ Піскунова І.А. (1 курс, група ДФН, ФФБД, БДЭУ).

Па рашэнні журы лепшае ўяўленне матэрыялу дакладчыкам было адзначана прызам у намінацыі «За арыгінальнасць выступы». Пераможцамі гэтай намінацыі сталі студэнткі 2 курс групы ДФУ-2, факультэта ФБД ─ Петрасик Е.Л. і Ровенко Т.С. за эфектнасць прэзентацыі і дакладу; студэнт 1 курса групы ДАП факультэта МЭО Ткач О.А. ─ за дэманстрацыю майстэрскага валодання беларускай мовай пры прадстаўленні дакладу, веданне спецыяльнай тэрміналогіі і ўменне яе гарманічна выкарыстоўваць у спалучэнні з мастацтвам гаворкі.